POIM: Ghidurile pentru finanțarea investițiilor autorităților publice locale în producția de energie din surse regenerabile, în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în consultare publică ieri, 14 septembrie 2022, Ghidurile Solicitantului pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile – autorități publice locale.

Astfel, această măsură cuprinde două apeluri, structurate astfel:

 1. Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru comercializare

Solicitanți eligibili: Unităţile administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care realizează instalaţii ce produc energie electrică din SRE în scopul comercializării, și/sau investiții în modernizarea unor instalații existente .

Buget alocat: 250 milioane euro

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 • cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau   existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 • cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.

Proiectele se pot depune începând cu data de 04.10.2022, ora 10.00.

 1. Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu

Solicitanți eligibili: Unităţile administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu.

Buget alocat: 250 milioane euro

Cheltuieli eligibile:

În cazul proiectelor propuse de UAT/subdiviziuni administrativ-teritoriale/ privind realizarea/ modernizarea de capacități de producere energie (pentru partea de investiții în energia termică, produsă separat sau în cogenerare), categoriile de investiții sunt:

 1. investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale.

Pentru investițiile prevăzute în această categorie, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 • cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;
 • cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național, și instalațiile aferente.
 1. investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.

Pentru investițiile prevăzute în această categorie, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile destinate consumului propriu al autorităților publice locale;
 • cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile necesare consumului propriu al autorităților publice locale;
 • cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul energetic național.

Proiectele se pot depune începând cu data de 04.10.2022, ora 10.

AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.