Te sprijinim cu servicii de consultanță pentru finanțarea cu fonduri nerambursabile HoReCa 2

 • Analizăm dacă te califici pentru aceste fonduri
 • Întocmim dosarul de proiect cu întreaga documentație
 • Depunem proiectul cu semnătură electronică
 • Implementăm și monitorizăm proiectul după finanțare
 • 100% BANI NERAMBURSABILI ÎNSCRIE-TE  AICI

Te ajutăm cu rapoartele de expertiză.

Cere ofertă și află câți bani primești!

 Accesează finanțarea NERAMBURSABILĂ HoReCa 2

În prezent, schema HoReCa 2 are alocat un buget de 750 de milioane de euro, iar statul estimează că va ajuta 10.000 de beneficiari, ceea ce înseamnă că toți cei care se înscriu în acest proiect vor primi finanțare.

 

Noile ajutoare au ca justificare criza provocată de războiul din Ucraina și ar urma să compenseze creșterile de cheltuieli ale anului 2022, comparativ cu anul 2021.

Cine poate accesa finanțarea HORECA 2?

 

Organizate sub forma de SRL, SA, Cooperative, societăți în comandită sau în nume colectiv, înființate până la 31.12.2020 și au codul CAEN autorizat cel puțin din data de 1.01.2021 până în prezent, fără întrerupere:

  • societate înființată cel târziu la data de 31.12.2020. 
  • coduri CAEN eligibile:(5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7911, 7912, 7990, 8230, 9001, 9002, 9003, 9004,9329).
  • codul CAEN Rev. 2 este autorizat la data înscrierii, cel puțin din data de 1.01.2021 fara intrerupere.
 • certificat clasificare / autorizație de funcționare/ autorizație sanitar-veterinară/ licență în turism / atestat pentru ghid turistic, după caz, în valabilitate  la data depunerii (inclusiv în perioada 2021 – 2022) – cu excepția organizatorilor de evenimente care nu necesită nicio autorizație.
 • Au bilanțul pentru anul 2021 depus, cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii proiectului.
 • Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție,  stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.
 • Sunt eligibile întreprinderile mici și mijlocii, sau întreprinderile mari.
 • Poți aplica și dacă ai luat anterior fonduri din HORECA 1/Masura 2 și Masura 1/ Agroalimentar.

Detalierea codurilor CAEN acceptate:

 • 5510     Hoteluri și alte facilități de cazare similare 
 • 5520     Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată 
 • 5530     Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 
 • 5590     Alte servicii de cazare 
 • 5610     Restaurante 
 • 5621     Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 
 • 5629     Alte activități de alimentație n.c.a. 
 • 5630     Baruri și alte activități de servire a bauturilor 
 • 7911     Activități ale agențiilor turistice 
 • 7912     Activități ale tur-operatorilor 
 • 7990     Alte servicii de rezervare și asistență turistică 
 • 8230     Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 
 • 9001      Activități de interpretare artistică (spectacole) 
 • 9002     Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 
 • 9003     Activități de creație artistică 
 • 9004     Activități de gestionare a sălilor de spectacole  
 • 9329   Alte activitati recreative si distractive.

Perioada de implementare a proiectului

 

Contractele de finanțare se vor semna până pe 31 decembrie 2022, iar plata sumelor urmând a fi realizată în termenele prevăzute de Cadrul Temporar Ucraina al Uniunii Europene.  Acesta este programat să se încheie la finalul anului 2022, dar, teoretic, se mai poate prelungi, în funcție de evoluția situației, așa cum a fost și în cazul Cadrului Temporar COVID-19.

Cum se calculează valoarea finanțării?

 • Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

 

 • Consultantii Trivento vor colabora cu experții contabili dvs., astfel încât să colecteze exact datele de care este nevoie.

 

Pilonul 1 – compensarea cu 25% a cheltuielilor de exploatare (aferente codului/codurilor CAEN finantat(e)) în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz.

Pentru aceasta este necesar un raport de expertiza contabila pentru certificarea sumei din 1 februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a administratorului privind cheltuielile de exploatare din perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022.

Până la 31.07.2023, aveți obligativitatea incărcării raportului de expertiza ce certifica valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022; 

Valoare finanțată: maxim 500.000 euro pe grup-întreprindere.

Solicită AICI raportul de expertiză pentru a afla ce sumă poți primi.

Pentru Pilonul 1

Când se depune cererea, aplicația va calcula diferența dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și totalul costurilor cu energia electrică și/sau gazul ((pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și va aplica un procent de 25% la această diferență, rezultând valoarea denumită în continuare VSP1 (Valoare Solicitată Pilon 1).

Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrica si/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Valoare finanțată: maxim 2.000.000 euro pe grup-întreprindere.

 • Pentru Pilonul 2

În cadrul serviciilor de consultanță pentru obținerea acestor granturi, ne asumăm  obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:

a)În vederea calculului prețului mediu unitar aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, se va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.

 1. b) În vederea identificării prețului unitar/ Kwh aferent lunii Septembrie 2022, se vor încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferente consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și se vor edita valorile lunare în câmpul existent în sistemul informatic;

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

 

În cazul în care aveți  întrebări de clarificare ni le puteți adresa pe adresa de mail: fonduri@trivento.ro   sau la numărul de telefon 0733.193.533.

 

Vrei să vezi dacă compania ta este eligibilă? Completează datele din formular și află răspunsul!