Finanțări
nerambursabile și bancare

De toate și pentru toți.

PNDR-6.4@2x
PNDR 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

PNDR-6.2@2x
PNDR 6.2 - Sprijin pt. înființarea de activități neagricole în zone rurale

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

IMM Invest 2021

Prin intermediul acestei scheme de ajutor, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține finanțări bancare garantate de stat, costuri mici și dobânzi subvenționate în proporție de 100% pentru primele 8 luni contractuale.

Digitalizare@2x
Digitalizarea României

Termen limită 31.12.2023;
30.000€ - 100.000€;
Microîntreprinderi / Întreprinderi mici și mijlocii;
Digitalizarea IMM-urilor.

PNDR-4.1@2x
PNDR 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei și îmbunătățirea calității activelor fixe.

PNDR-4.2@2x
PNDR 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești.

PNDR-4.3@2x
PNDR 4.3 - Sprijin pentru investiții pentru dezvoltarea,modernizarea infrastructurii agricole şi silvice

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și eficientizarea utilizării apei în agricultură.

PNDR-6.1@2x
PNDR 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a tinerilor fermieri să înființeze și să conducă o exploatație agricolă.

PNDR-6.3@2x
PNDR 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork