Programul COMPONENTA C15 – EDUCAȚIE

INVESTIȚIA 1 - CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA A 110 CREȘE
OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?

 • construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe (cu posibilitatea de supracontractare de 30%).

 • creșterea capacității sistemului de învățământ de cuprindere, în serviciile de educație timpurie antepreșcolară, a 19% din copiii de 0-3 ani până în 2026, prin investiții în infrastructură, respectiv construirea a cel puțin 110 de creșe, eficiente energetic, la nivel național, pentru asigurarea unui serviciu de educație timpurie standard la 5 000 de locuitori.

Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?

 • Finantator: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR;

 • Alocare financiara totala:  299 mil. euro

Perioada De Implementare Și Monitorizare
 • perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale).
Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?
 • Solicitările de fonduri nerambursabile vor fi efectuate în limita bugetului alocat investiției, respectiv în conformitate cu criteriile de eligibilitate descrise în prezentul Ghid în suma de 299 mil. euro (fără TVA).

Termen deschidere și depunere sau Când se poate aplica?
 •  Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 iunie 2022, ora 10.00;

 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 iulie 2022, ora 23.59.

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

 • În această rundă, abordarea limită de depunere a cererilor de finanțare va fi pe principiul primul venit, primul servit.
  unitățile administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, municipiul București;

 • alte municipii;

 • orașe;

 • comune.

 • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor

Activități și cheltuieli eligibile sau Ce se poate finanța?
 • construirea de minim 110 creșe (cu posibilitatea de supracontractare de 30%) cu o capacitate cuprinsă între 40, 70 și 110 locuri.

 • Activități eligibile – ce se încadrează la codul 025ter – Construction of new energy efficient buildings:

 • Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului;

 • Lucrări de construire și dotare a obiectivului de investiții;

 • Proiectare și asistență tehnică

 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

 • Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse și neprevăzute, organizare șantier).

Indicatori de proiect
 • număr unități construite de creșe pentru educația timpurie antepreșcolară;

 • număr de copii pentru care se oferă sprijin educațional.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Criterii specifice privind proiectele tip
 • PROIECT TIP ‐ CREȘĂ MICĂ PENTRU MAXIM 4 GRUPE/40 COPII

Cerințe:
Suprafață teren necesar: 2.525,84 mp;
Lungime teren: 63,09 m;
Lățime teren: 41,10 m;
Suprafață construită creșă: 1.244,68 m;
Lungime construcție: 52,91 m;
Lățime construcție: 34,13 m;
Regim de înălțime: Parter

Caracteristici teren:
suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție, este de 2.525,84 mp cu lățimea minimă de 41,10 m și lungimea minimă de 63,90 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;
pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinat spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 și maxim 10 copii;
se recomandă ca terenul să fie în legătură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legatură cu rețeaua de circulație majoră;
de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinatatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinatăți cu pericol de prăbusire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;
necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural;

Studii și avize necesare:
Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
natura terenului de fundare;
adâncimea de fundare;
presiunea admisibilă;
nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
soluții de fundare.

Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;
Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;

Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;

Caracteristici construcție propusă:
Suprafața minimă de teren = 2.525,84 mp – deschidere la stradă de 41,10 m;
Suprafața construită propusă = 1.244,68 mp;
Suprafața construită desfășurată = 1.244,68 mp;
POT max = 51,20%;
CUT max = 0,49 ;
Regim de înălțime: Parter
H max = 7,75 m;
Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
Clasa de importanță a construcției: II – conform P 100-1/2013.

 • PROIECT TIP ‐ CREȘĂ MEDIE PENTRU MAXIM 7 GRUPE/70 COPII

Cerințe:
Suprafață teren necesar: 3.510,18 mp;
Lungime teren: 87,90 m;
Lățime teren: 41,10 m;
Suprafață construită creșă: 1.765,82 m;
Lungime construcție: 76,16 m;
Lățime construcție: 34,13 m;
Regim de înălțime: Parter

Caracteristici teren:
suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție, este de 3.510,18 mp cu lățimea minimă de 41,10 m și lungimea minimă de 87,90 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității;
pentru suprafață de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinate spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinat creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani; Mărimea grupelor poate varia între minim 5 și maxim 10 copii;
se recomandă ca terenul să fie în legatură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legatură cu rețeaua de circulație majoră;
de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinatatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinatăți cu pericol de prăbusire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;
necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural;

Studii și avize necesare:
Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
natura terenului de fundare;
adâncimea de fundare;
presiunea admisibilă;
nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
soluții de fundare.
Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;
Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;
Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;

Caracteristici construcție propusă:
Suprafața minimă de teren = 3.510,18 mp – deschidere la stradă de 41,10 m;
Suprafața construită propusă = 1.765,82 mp;
Suprafața construită desfășurată = 1.765,82 mp;
POT max = 51,20%;
CUT max = 0,49;
Regim de înălțime: Parter;
H max = 7,75 m;
Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
Clasa de importanță a construcției: II – conform P 100-1/2013.

 • PROIECT TIP ‐ CREȘĂ MARE PENTRU MAXIM 11 GRUPE/110 COPII

Cerințe
Suprafață teren necesar: 4.568,51 mp;
Lungime teren: 113,60 m;
Lățime teren: 41,10 m;
Suprafață construită creșă: 2.409,13 m;
Lungime construcție: 97,62 m;
Lățime construcție: 34,13 m;
Regim de înălțime: Parter

Caracteristici teren:
suprafața minimă de teren, liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de investiție, este de 4.568,51 mp cu lățimea minimă de 41,10 m și lungimea minimă de 113,60 m, pentru care se emite Hotărârea Consiliului Local. Terenul se va identifica potrivit planului de situație și extrasului de carte funciară la zi. Terenul va fi amplasat în intravilanul localității preferabil în zonele cu infrastructura și suprastructura edilitară existentă;
pentru suprafața de teren, se vor asigura minim 10,00 mp / copil de teren neconstruit, destinate spațiului de joacă. În condițiile în care spațiul destinate creșei este de dimensiuni reduse, se poate amenaja spațiul de joacă pe terasa construcțiilor situate pe parter (acoperiș verde), pentru copiii între 1-3 ani. Marimea grupelor poate varia intre mini 5 si maxim 10 copii;
se recomandă ca terenul să fie în legatură cu unități sanitare pentru copii, să aibă acces la mijloacele de transport în comun și să aibă legatură cu rețeaua de circulație majoră;
de asemenea se va ține cont să nu fie amplasat în zone cu risc de inundații, viituri de apă, cu risc de alunecare a terenului sau eroziuni de orice fel, cu risc de surpare a terenului învecinat, în vecinatatea structurii radioactive, degajări de gaze poluante, izvoare de apă, vecinatăți cu pericol de prăbusire ce ar bloca toate căile de acces pe o raza de 200 m;
necesarul de spațiu verde trebuie să fie de minim 20%, pe teren natural.

Studii și avize necesare:
Studiul Geotehnic (minim 3 foraje) – verificat la cerința Af, întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), care să pună în evidenţă în principal:
natura terenului de fundare;
adâncimea de fundare;
presiunea admisibilă;
nivelul mediu al pânzei de apă freatică;
soluții de fundare.
Studiul Topografic – va conține memoriu tehnic împreună cu un plan de situație topografic (vizat de OCPI), realizat în sistem de coordonate “Stereo 1970” și curbe de nivel, în conformitate cu legislația în vigoare;
Certificat de Urbanism în termen de valabilitate emis conform Legii 350/2001 și planurile anexe la C.U. vizate spre neschimbare (plan de situație și plan de încadrare în zonă), semnate de arhitectul șef;
Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii/telefonie, salubritate, I.S.U. etc.), după caz, conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și alte avize și acorduri de principiu specifice;
Comunicarea tipului de combustibil care va fi folosit.

Caracteristici construcție propusă:
Suprafața minimă de teren = 4.568,51 mp – deschidere la stradă de 41,10 m;
Suprafața construită propusă = 2.409,13 mp;
Suprafața construită desfășurată = 2.409,13 mp;
POT max = 54,49%;
CUT max = 0,53;
Regim de înălțime: Parter;
H max = 7,75 m;
Grad II de rezistență la foc conform P118/2 din 2013;
Categoria de importanță a construcției: C – NORMALĂ;
Clasa de importanță a construcției: II – conform P 100-1/2013.

Consultă Aici Inforamațiile Oficiale Oferite De Finanțator

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul II

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat merită implementat.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Verifică gratuit!

Dacă ești interesat de accesarea acestei linii de finanțare, atunci verifică-ți eligibilitatea, completând formularul.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork