Programul Horeca 2-compensarea cresterii cheltuielilor din cauza razboiului din Ucraina.

Stadiu: In consultare publică

Obiectivul programului sau Pentru ce pot obține finanțare?
 • compensarea cresterii cheltuielilor din cauza razboiului din Ucraina
Suma disponibilă sau Ce se poate obține? Cine finanțează?
 • Finanțator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)

 • Buget alocat: 750 milioane euro.

Valoarea minimă și maximă pentru fiecare proiect sau Cât se poate obține? Cofinanțare?

 • Valoare maximă nerambursabilă: maxim 2 milioane euro

 • Contribuţie proprie: 0

 • ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depaseste 500.000 EUR pe grup-intreprindere, iar vaaloarea maxima a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depaseste 2 milioane EUR pe grup-intreprindere. Valoarea maxima insumata a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depaseste 2 milioane EUR pe grup-intreprindere.

Solicitanți și parteneri eligibili sau Cine poate aplica?

Beneficiarii de ajutor de stat sunt:

 • structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate,
 • structuri / unitati de alimentatie si organizatori de evenimente, inregistrate/inregistrati in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei,
 • agentii de turism licentiate si ghizii de turism atestati, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei,
 • companii care organizeaza spectacole, targuri, expozitii sau desfasoara activitati de creatie artistica.

Coduri caen eligibile

 • 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 • 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare
 • 5610 Restaurante
 • 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
 • 5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
 • 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 • 7911 Activitati ale agentiilor turistice
 • 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 • 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 • 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
 • 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
 • 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
 • 9003 Activități de creație artistica
 • 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Forma de organizare:

 • intreprinderi mari sau intreprinderi mici si mijlocii, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, a Legii nr. 1/2005 sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011. (SRL, SA, Cooperative, societati in comandita sau in nume colectiv)

 • Nu sunt eligibile formele de organizare: II, IF, PFA!

Criterii de eligibilitate:

 • Sunt societati infiintate cel tarziu la data de 31.12.2020 si codul CAEN Rev. 2 pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Schemei (Anexa 1) si autorizat la data inscrierii cel putin din data de 1.01.2021 fara intrerupere,
  Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
 • Schema va permite inscrierea electronica in cadrul a doi piloni, respectiv:

Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare in perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finantat/finantate, cu exceptia cheltuielilor cu energia electrica si/sau gazul,

Pilonul 2 – compensarea cu maximum 30% din cresterea costului eligibil cu energia electrica si/sau gazul in perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022,

 • Aplicantii vor avea posibilitatea inscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.
 • Ajutorul de stat va fi calculat automat de catre aplicatia informatica, in doua momente distincte si in concordanta cu prevederile Cadrului Temporar Ucraina pentru fiecare pilon in parte, dupa cum urmeaza:
 • Pentru Pilonul 1 aplicantii vor avea obligatia incarcarii in aplicatia informatica a urmatoarelor documente si informatii:

a) un raport de expertiza contabila, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activitatii codului/codurilor CAEN finantat/ finantate, pentru perioada 1 Februarie –30 septembrie 2022;
b) o estimare a reprezentantului legal al societatii aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activitatii codului/codurilor CAEN finantat/finantate pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;
c) valoarea costurilor lunare cu energia si/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 si o estimare a costurilor cu energia si/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.

 • Aplicatia va calcula diferenta dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale si estimate) si totalul costurilor cu energia electrica si/sau gazul ((pentru perioada 1 Februarie – 31 decembrie 2022, valori reale si estimate) si va aplica un procent de 25% la aceasta diferenta, rezultand valoarea denumita in continuare VSP1 (Valoare Solicitata Pilon 1).
 • Pentru Pilonul 2 la momentul inscrierii, aplicantii vor avea obligatia incarcarii in aplicatia informatica a urmatoarelor documente si informatii:

a) In vederea calculului pretului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrica si/sau gaz din anul 2021, aplicantul va incarca in aplicatie totalitatea facturilor si a documentelor de plata ale acestor tipuri de cheltuieli si va edita valorile lunare in campurile existente in sistemul informatic.
b) In vederea identificarii pretului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va incarca in aplicatie facturile si documentele de plata aferent consumului din luna Septembrie 2022 atat pentru gaz cat si energie electrica si va edita valoarile lunare in campul existent in sistemul informatic; Aplicatia informatica va calcula, pentru fiecare tip de cheltuiala energie electrica sau gaz cresterea pretului pe care beneficiarul il plateste pe unitate consumata ca diferenta dintre pretul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) si 200% din pretul mediu unitar (P ref);
c) In vederea calcului costului eligibil, in conformitate cu facturile lunare cu energia si/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 si o estimare a consumului cu energia si/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numarul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuiala in parte, iar aplicatia va calcula 30% din produsul numarului de kilowati consumati in perioada eligibila si cresterea pretului pe care beneficiarul il plateste pe unitate consumata.

 • Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar (prorata calculata conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat) din bugetul total alocat masurii de sprijin.

Etapa de verificare post-contractare

Pentru beneficiarii care au indeplinit toate conditiile administrative si de eligibilitate, UES va proceda dupa cum urmeaza:

 • Pentru situatia in care diferenta dintre valorile estimate / inregistrate/declarate la momentul inscrierii si valorile reale rezultate din raportul de expertiza contabila, respectiv din facturile / documentele de plata aferente costurilor cu energia electrica si/sau gazul pe intreg anul 2022, calculata de catre UES, genereaza o prorata per aplicant reala MAI MARE decat cea contractata de beneficiar, UES va emite acordul de plata pentru valoarea existenta in contract;
 • Pentru situatia in care diferenta dintre valorile estimate / inregistrate / declarate de aplicant la momentul inscrierii si valorile reale rezultate din raportul de expertiza contabila, respectiv din facturile / documentele de plata aferente costurilor cu energia electrica si/sau gazul pe intreg anul 2022, calculata de catre UES, genereaza o prorata per aplicant reala MAI MICA decat cea contractata de beneficiar, UES va calcula si aplica prorata reala la valoarea bugetului alocat si va emite acordul de plata pentru valoarea diminuata;
 • Beneficiarii care inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, isi iau angajamentul sa le achite din ajutorul acordat in cadrul Schemei, in termen de maxim 12/24 de luni din momentul primei plati a ajutorului financiar catre beneficiar, conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat.

Documente necesare pentru depunerea proiectului

 • CI administrator/ i și toți asociații din companie.
 • Copie CUI.
 • Situații financiare încheiate la 31.12.2021 (inclusiv recipisa de depunere).
 • Toate facturile și documentele de plată aferente cheltuielilor de exploatare + costurilor lunare cu energia și/sau gaz din anul 2022 (pentru lunile februarie-octombrie 2022).
 • Balanța de verificare întocmită pentru luna februarie 2022.
 • Ultima balanță de verificare întocmită pentru anul 2022.
 • Certificat constatator din care să reiasă autorizarea codului CAEN cel puțin din data de 01.01.2021 fără întrerupere (certificat constatator emis de către ONRC – Fonduri IMM).
 • Copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică, copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licența pentru agențiile de turism – valabile pentru anii 2021 și 2022.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și unul dintre consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Workspace
Consultă aici Inforamațiile Oficiale oferite de Finanțator

Soluții și servicii
complete

Pasul I

Analizăm nevoia dumneavoastră și o asociem cu linia de finanțare potrivită proiectului.

Pasul II

Idenficăm potențialul de realizare al proiectului.

Pasul III

Stabilim împreună dacă potențialul identificat doriți sa-l implementăm.

Pasul IV

Implementăm și supervizăm proiectul să obținem rezultatul dorit.

Ești interesat? Perfect!

Ne poți scrie și în cel mai scurt timp unul din consultanții noștri te va ajuta.

Illustration-Teamwork